Preskočiť na obsah
  Profi-Network Slovakia a.s.

Aktuality

CABAN R54 Vektorový Reflektometer
Caban R54 je vektorový reflektometer určený pre meranie parametrov S11.

Stĺpiková rozvodná skriňa SNM 288 VS SIS
Predstavujeme Vám stĺpikovú optickú rozvodnú skriňu SNM 288 VS SIS. Je určená pre vonkajšiu inštaláciu optických rozvodov. Je ju možné umiestniť do výkopu vo voľnom priestranstve. Má jednodielne dvere s jednobodovým zámkom FAB, vstup a výstup káblov je zdola. Používa sa pre mechanickú ochranu optických vlákien, na uloženie rezerv optických vlákien, zvarov a kaziet.

HUBER+SUHNER - Úložný plastový box na káblovú rezervu
Predstavujeme Vám novinku z produktového portfólia HUBER+SUHNER a to úložný plastový box určený na káblovú rezervu.

Univerzálna meracia platforma IT-08
Kompaktný, viacúčelový, ručný merací prístroj je možné využiť ako pre terestriálne, satelitné, tak aj káblové a optické meranie signálu. Prístroj sa skladá z dvoch častí (základná ovládacia jednotka IT-08 a výmenné zásuvné moduly MC-0xx podľa typu požadovaného merania).

Ponuka optických spojok
V rámci rozšírenia ponuky sme do nášho sortimentu pridali univerzálne 12-portové optické spojky 7115.


Zobraziť všetky aktuality...

Kontaktný formulár

Položky hrubým písmom su povinné.
Náš hlavný partner

Profil spoločnosti

Spoločnosť Profi-NETWORK Slovakia, a.s. vznikla v roku 2006. V súčasnosti je hlavným  programom spoločnosti budovanie metropolitných optických systémov na báze SM optických technológií a dodávok HW vybavenia pre ukončenie  a konvertizáciu optického média a komplexné služby v oblasti IT. Činnosť spoločnosti sa dá rozdeliť  na časť budovania optických informačných systémov s ponukou vlákien na prenájom alebo predaj nasvietenej alebo nenasvietenej optiky a na časť obsluhy vlákna aktívnymi prvkami a ich inštalácia a správa.
Štandardná ponuka služieb zahŕňa vedľa dodávky a profesionálnych služieb taktiež výraznú obchodnú podporu, opierajúcu sa o prepracovanú logistiku a silné technické zázemie, ktoré dovoľujú realizáciu i tých najnáročnejších projektov. Spoločnosť možno charakterizovať ako dynamicky rastúcu, flexibilnú a úspešnú firmu na  pôde informačných systémov, ktorá vďaka skúsenému tímu pracovníkov poskytuje zákazníkom ucelené služby aj v prípadoch ich neštandardných požiadaviek.

  • Spoločnosť Profi – NETWORK Slovakia, a. s. chce byť stabilným a konkurencie schopným partnerom v oblasti výstavby na trhu informačných a komunikačných technológií a chce sa stať kľúčovým poskytovateľom komplexných služieb v tejto oblasti v rámci Slovenskej republiky.
  • Naša spoločnosť chce flexibilne reagovať na potreby trhu a svojim obchodným partnerom poskytovať adekvátne a ucelené riešenia od spracovania projektu cez jeho realizáciu až po následný servis.
  • Cieľom našej spoločnosti je udržať si vedúce postavenie voči konkurencii na trhu a upevniť si postavenie medzi dodávateľmi outsourcingu údržby telekomunikačnej infraštruktúry v Slovenskej republike. 

Telekomunikačným operátorom poskytujeme poradenstvo pri výstavbe a prevádzke komunikačnej siete a na základe konzultácií zisťujeme informačno-komunikačné požiadavky a navrhujeme optimálnu informačno-komunikačnú sieť pre spoločnosti. Vykonávame audit používaného systému, zabezpečujeme pružné a rýchle vybavenie povolení na budovanie informačno-komunikačných sietí a zariadení. Túto činnosť ponúkame aj spoločnostiam prevádzkujúcim rozsiahlu informačno-komunikačnú infraštruktúru. Zabezpečujeme všetky stupne projektovej dokumentácie (štúdiu, investičný zámer, návrh technického riešenia, projekt technologickej časti, projekt pre stavebné konanie, realizačný projekt, projekt skutočného vyhotovenia) pre výstavbu informačno-komunikačných sietí a zariadení podľa požiadaviek operátorov a spoločností správcov prevádzkujúcich rozsiahlu informačno-komunikačnú infraštruktúru. Ponúkame realizáciu komunikačných stavieb formou komplexnej dodávky alebo v rozsahu podľa požiadaviek zákazníka v oblasti informačno-komunikačnej infraštruktúry. Vykonávame výstavbu optických a metalických káblových sietí. 

Orgány spoločnosti:

              Ing . Peter Švec - predseda predstavenstva

              Ing. Jana Vicová - člen predstavenstva

      Dozorná rada:

              Ing. Karol Pipta - predseda dozornej rady

              Ing. Ján Haláček - člen dozornej rady

              Peter Tomčány - člen dozornej rady

      Ján Mrva - člen dozornej rady